แบบฝึกทักษะที่ 4.1

แนวคิดในการเขียนโปรแกรม

 

1. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว

2. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงการตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่หรือคี่

3. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงการหาผลบวกของเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 50

4. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้

5. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้

6. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้