เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.1

แนวคิดในการเขียนโปรแกรม

1. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว

คำตอบ

2. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงการตรวจสอบตัวเลขว่าเป็นเลขคู่หรือคี่

คำตอบ

3. จงเขียนโฟลวชาร์ตแสดงการหาผลบวกของเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 50

คำตอบ

4. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้

คำตอบ


5. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้

คำตอบ

6. จงเขียนโฟลวชาร์ตของซูโดโค้ดต่อไปนี้

คำตอบ