ใบงานที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์

 

คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ จากนั้นบันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อนักเรียนชั้นเลขที่_practice1-1.docx

1. จงอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

2. นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะได้ประโยชน์อย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อ ๆ

3. กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง

4. นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการเลือกทำโครงงาน จงเขียนเป็นข้อ ๆ เรียงตามลำดับ

 

 

 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh